Contact Intoyoucosmetics

Customer Support: click here
Media Contact: media@intoyoucosmetis.com
Legal Affairs:  support@intoyoucosmetics.com
Affiliate Program: affiliates@intoyoucosmetics.com
Address:

Room 403, 4th Floor,

Building A11, No. 9, Jiusheng Road, Shangcheng District, 

Hangzhou, Zhejiang, China 310020